Innkalling til Årsmøte 2017


Det innkalles med dette til Årsmøte i Tertnes Idrettslag Allianse torsdag 30. mars kl 19.00.

Les mer for saksliste:

 

Innkalling til årsmøte 2017

Tertnes Idrettslag Allianse

Tid:               Torsdag 30. mars 2017 kl. 19:00 – 20:00

Sted:            Klubbhuset – Møterom 1

 

Sakliste:

01/17  Valg av ordstyrer

02/17  Godkjenning av sakliste

03/17  Valg av protokollfører

04/17  Valg av protokollunderskrivere

05/17  Årsmelding 2016

06/17  Regnskap 2016, budsjett 2017

07/17  Kontingent for sesongen 2017/2018

Styret foreslår at kontingenten fastholdes til kr 150 pr medlem. Det skal kun betales en kontingent uavhengig av hvor mange grupper medlemmet deltar i aktiviteter for.

08/17  Opptak av Ulset Basket som ny gruppe i Tertnes Idrettslag Allianse

Styret anbefaler at søknad fra Ulset Basket om opptak i Tertnes Idrettslag Allianse godkjennes. Innstilling blir fremlagt på årsmøtet. 

09/17  Innkomne forslag

10/17  Valg

Valgkomiteens innstilling til nytt styre vil bli fremlagt på årsmøtet.

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til leder Thomas Næss innen mandag 25.3.2017.

Adresse; Haukedalsveien 32, 5113 Tertnes, eller e-mail: Thomas.Naess@lyngson.no.

 

Tertnes 15.03.2017

Styret Tertnes Idrettslag Allianse

 

 

  • 15. mars 2017
  • pmhjulstad