Tertnes Idrettslags årsfest 21. januar 2017

Hvert år markeres idrettslagets stiftelsesdag med årsfest på klubbhuset mot slutten av januar, og i år blir det fest lørdag 21. januar.

Til festen på klubbhuset inviteres alle som har en tilknytning til idrettslaget, enten som (tidligere eller nåværende) medlemmer, foreldre, trenere, lagledere, foreldrekontakter, styremedlemmer og andre; kort sagt ALLE som føler Tertnes Idrettslag har en betydning for dem!

Vi ber om påmelding og betaling snarest, og senest innen 16. januar. Denne gangen bruker vi Ticketco for registreringen, følge linken her.

Aldersgrense er 18 år. Se ellers detaljer på invitasjonen, legg spesielt merke til at det i år ikke blir salg av drikke.

  • 5. januar 2017
  • mbrox