Årsmøte Alliansen

Innkalling til årsmøte 2016 i Tertnes Idrettslag Alliansen

Tid:             Torsdag 21. april 2016 kl. 19:00 – 20:00

Sted:          Klubbhuset Tertnes I. L. Møterom 1

 

Sakliste:

01/16  Valg av ordstyrer

02/16  Godkjenning av sakliste

03/16  Valg av protokollfører

04/16  Valg av protokollunderskrivere

05/16  Årsmelding 2015

06/16 Regnskap 2015, budsjett 2016

07/16  Kontingent for sesongen 2016/2017

Styret foreslår at kontingenten fastholdes til kr 100 pr medlem. Det skal kun betales en kontingent uavhengig av hvor mange gupper medlemmet deltar i aktiviteter for.

08/16  Innkomne forslag

09/16  Valg

Valgkomiteens innstilling til nytt styre vil bli fremlagt på årsmøtet.

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til leder Tone H Hjulstad innen mandag 18.4.2016.

Adresse; Kvernevika 1, 5114 Tertnes, eller e-mail: tone@tertnesidrettsskole.no.

VELKOMMEN!

Styret

Tertnes Logo - liten

  • 12. april 2016
  • pmhjulstad