Innkalling til årsmøte i Alliansen

Tertnes

Det innkalles herved til årsmøte for Tertnes Idrettslag Allianse tirsdag 21 april kl 19.

 

Tid:            Tirsdag 21.4.2013 kl. 19:00 – 20:00

Sted:          Klubbhuset Tertnes I. L. Møterom 1

 

Sakliste:

01/15  Valg av ordstyrer

02/15  Godkjenning av innkalling og sakliste

03/15  Valg av protokollfører

04/15  Valg av protokollunderskrivere

05/15  Årsmelding 2014

06/15 Regnskap 2014, budsjett 2015

07/15  Kontingent for sesongen 2015/2016

08/15  Innkomne forslag

09/15  Valg

Valgkomiteens forslag til nytt styre vil bli fremlagt på Årsmøtet.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til leder Tone H. Hjulstad innen søndag 19. april 2015 på e-post: tone@tertnesidrettsskole.no

 

mvh Styret

  • 13. april 2015
  • pmhjulstad