Tertnes Fotball Herrer godkjent som kvalitetsklubb

Tertnes Fotball Herrer er tildelt statusen som NFF Kvalitetsklubb nivå 1.

NFF_Kvalitetsklubb_GjenStift_hovedlogo_Web_RGB

Som andre klubb i Hordaland Fotballkrets er Tertnes Fotball Herrer godkjent som NFF Kvalitetsklubb på nivå 1. Dette innebærer at vi oppfyller en rekke kriterier som anerkjenner god kvalitet i klubben.

Norges Fotballforbund ønsker gjennom Kvalitetsklubb-prosjektet å stimulere til god klubbutvikling og påfyll av kompetanse i alle sentrale roller i en fotballklubb. Gode strukturerte klubber skaper sportslig utvikling, stimulerer til mer frivillighet og gir kompetanse og trygghet i den rollen hver enkelt skal utøve.
Totalt har Tertnes Fotball Herrer fått oppfylt 18 hovedkriterier innenfor områdene aktivitet, organisasjon, kompetanse samt samfunns- og verdiarbeid. Kriteriene bygger videre på «klubben som sjef»-filosofien, men representerer en enda større helhet og en klar struktur.

Styret Feb 2015 liten

NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. Alle kriteriene får et naturlig tillegg på neste nivå som klubbene må levere for å bli løftet videre i programmet. Ambisjonen er dermed at Kvalitetsklubb-prosjektet blir et system som vil være retningsgivende for det meste av utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene i Norge. Tanken er at god aktivitet på feltet krever en strukturert administrasjon med klar retning på verdier og sport.

«Klubber som når nivå 1 er sterke breddeklubber som setter premissene for det som skjer på treningsfeltet. Klubben er sjef!» – Norges Fotballforbund.

Tertnes Fotball Herrer vil i denne sammenheng takke alle involverte som sørger for at klubben presterer både på og utenfor banen. Klubbhåndboken er et viktig verktøy, og det aller meste av resultatene av denne prosessen kan leses der. Det skal være et levende dokument og gir styrets føringer på klubbdriften.

Vi ber alle sette av onsdag 18. mars kl 19-21, som blir den offisielle markeringen. Her inviteres alle med funksjoner i klubben, administratorer, medlemmer av cuputvalg, trenere og lagledere.

mvh styret TFH

 

Kvalitetsklubb
Sponsorer

  • 12. februar 2015
  • pmhjulstad