Hederstegn og tale på årsfesten

Det var mange ildsjeler som skulle hedres på årsfesten. Her er tekstene for alle tildelingene og hovedtalen ved styreleder Tone Haugervåg Hjulstad.

CaptureUTDELING AV HEDERSTEGN PÅ ÅRSFESTEN 2015 TERTNES IDRETTSLAG
HEDERSTEGN I BRONSE TILDELES:
Cecilie Sæverud
Cecilie har gjennom mange år deltatt i styrearbeid for Tertnes turn. Hun kom inn i styret som styremedlem i 2009. Hun ble nestleder i 2012 og leder av turnstyret i 2013. Hun har i 2 år representert Tertnes Turn i Alliansestyret, og er nå både nestleder i Alliansestyret og styreleder i Tertnes Turn.
Cecilie har vært en ressurs for turnmiljøet på Tertnes gjennom sitt engasjement for klubben. Cecilie har lagt ned adskillige timer med frivillig arbeid både i Tertnes turn, og Tertnes IL. Cecilie er et ja menneske og sier aldri nei til nye oppgaver og utfordringer. Vi styret i Tertnes turn mener det er på høy tid at hun får hederstegn for sin innsats. Vi gratulerer!

Gunn Merete Sævdal
Gunn Merete har sittet i Tertnes håndball junior sitt styre i ca 5 år, og er nå styreleder. Da hun ble vervet var hun forespeilet oppgaven som sekretær. Kilder viste at hun i de foregående år hadde gjort en utmerket jobb som foreldrekontakt for J2000. Gunn Merete kom inn i styret i en tid hvor det hadde skjedd en del utskiftinger og ikke alle posisjoner var like godt ”settlet.”
I årene Gunn Merete har sittet i styret har hun stort sett innehatt minimum 2 av vervene og til tider også 3 – og det må understrekes at hun til de grader også har fylt disse vervene. Gunn Merete er en dame som får TING TIL Å SKJE og hun organiserer det på en effektiv og særdeles ryddig måte. Samtidig med alle oppgavene i styret er hun mor til to håndballjenter og har engasjert seg som lagleder og til dels trener på jenter 2005 de siste 3 årene når det har vært nødvendig. Hun har i flere år representert Tertnes håndball junior i Alliansestyret, og er nå både sekretær i Alliansestyret og styreleder i Tertnes håndball junior.

GUNN MERETE er en dame som best kan beskrives med følgende ord:
G – Grundig
U – Utholdende
N – Nøye
N – Nøytral
M – (Arbeids) Maur
E – Effektiv
R – Rolig og Raus
E – Ekte
T – Troverdig
E – Enestående
Vi gratulerer!

Martin Sylvester Davik
Martin har gjennom mange år engasjert seg på de fleste områder i alpin gruppen. Med sin kompetanse som tidligere aktiv alpinist i Tertnes alpin og sitt vedvarende engasjement i alpingruppen bidrar han sterkt til at alpingruppen får gjennomført gode treninger både på vinter og sommerstid, at alpingruppen kan gjennomføre sitt årlige renn ”Tertnesrennet”, og deltar på andre renn i kretsen og utenfor, samt at det arrangeres sosiale samlinger for medlemmene. I tillegg jobber han hardt for at Tertnes alpin får tilknyttet seg gode trenere.
Han har vært oppmann for både rekruttgruppen og de litt viderekommende barna de siste årene, før han siste halvåret gikk over i trenerteamet til Tertnes Alpin. Han har i sin tid som oppmann også trådt til som trener når det har vært behov.
Han har hatt styreverv i alpingruppen i mange år, siste 2 år som styreleder. Martin gjør en god jobb som styreleder og styret har et godt samarbeid.
Martin har jobbet for at alpingruppen skal være et tilbud hvor det både er sosialt og gøy for barn og voksne å være medlem og hvor barna får utviklet sine skiferdigheter best mulig. Dette har vært en suksess og Tertnes alpin har hatt en formidabel vekst av nye medlemmer siste par år. Tertnes Idrettslag er godt representert ved mange ivrige små alpinister med ”Tertnes alpin” på jakkene både i alpinbakkene i Eikedalen, på Voss, i Myrkdalen og Geilo for å nevne noen. Vi gratulerer!

Atle Reiertsen
Atle har vært med i Tertnes så lenge han kan huske, og minst 20 år. Atle startet som dommer for fotballkretsen i år 2000, og ble da formelt Tertnes dommer. I 2012 overtok Atle som dommerkontakt for Tertnes Fotball Herrer. Atle brenner for dommermiljøet, og er en ressursperson for begge fotballklubbene. Atle gjør seg bemerket i miljøet med sitt gode humør og sitt fokus på opplæring av unge dommertalenter. Atle er flink til å gjøre stas på ungdommene slik at de synes det er gøy å være med og dømme. Atle står bak en rekke sosiale tiltak i løpet av året for å styrke det sosiale miljøet. Miljøet blomstrer under Atle (og Geir Totland og Einar Tvedt) og årets gode innsats er opprykk som hoveddommer i 3 divisjon for Adrian Gjendemsjø, og til 4 divisjon for Ruben Haugland.
Atle har selv dømt oppimot 100 kamper for kretsen, og nærmere 300 kamper totalt i år (og i fjor), i turneringer, futsal, ute og inne. Atle brenner for nisjen sin, og kan trygt kalles en ildsjel. Vi er takknemlige for å ha han hos oss. Takk for god innsats, vi gratulerer!

Harald Lien
Harald ble innvalgt i styret i 2012 som sportslig leder barnefotballen. Harald har vært en stor ressurs fra dag 1, både i styret og spesielt i barnefotballen. Kvalitetsløftet han har innført har vært merkbart. Harald er Barcelona fan, og er ikke overraskende veldig opptatt av teknikkferdigheter. Harald er trenerutdannet C3, og har deltatt på 2 Coerver trenerkurs i England. Han skal dit igjen i juni. Han tok initiativet til ballmestringsprosjektet vårt, og skoleringsplanen i sportsplanen, og har lagt ut en rekke videoer om ballmestring og ballteknikk. Harald er selv trener for 2004 BLÅ fra Ulsetskogen, og er i år sportslig leder for Vinterakademiet, som har høyt sportslig nivå, og er fulltegnet med 100 deltagere på 20 samlinger gjennom hele vinteren. Harald spiller selv i 7 divisjon i Skansemyren, og vurderer sterkt overgang til Tertnes (!) (Hint!) Takk for god innsats, vi gratulerer!

Jannicke Andersen
Jannicke ble innvalgt i styret i 2012, og tok på seg oppgaven som kasserer. Lite visste hun hva som ventet… Jannicke har lagt ned en formidabel innsats for å oppfylle styrets ønske om å bli en kvalitetsklubb, momspliktig, med betaling av arbeidsgiveravgift, yrkesskadeforsikring, rapportering iht a-ordningen, ny hovedsponsor som medførte bankskifte til SR-Bank, nye krav om medlemsrapportering inn i idrettens sentrale registre etc etc. Fotball Herrer er blitt en relativt stor klubb, og med klare kvalitetskrav. Jannicke har holdt styret i ørene, tatt kursing og lederkurs hos kretsen, og har gjennom iherdig innsats hjulpet oss gjennom 2014 med balanse i regnskapet. TFH budsjetterte med underskudd grunnet mye reiseutgifter til A-laget, men har gjort noen inntektsbringende grep og hatt god økonomistyring, så det er snudd til balanse. Jannicke har også vært lagleder i flere år utover dette, sist på juniorlaget.
Takk for god innsats! Vi gratulerer!

Mats Christian Mandt
Mats ble innvalgt i styret i 2012 som sekretær mens han spilte på C-laget. Mats tok raskt trenerutdanning, og stilte opp som trener for småguttelaget vårt. Mats ble i 2014 også Sportslig Leder Ungdomsfotballen, og er klubbens Fair Play representant. Mats representerte Fotball Herrer på fotballtinget i 2014, siden vi var ganske misfornøyd med at A-laget havnet i gruppe med lag fra Møre og Romsdal. Mats talte «tinget midt imot» og det ble nedsatt et utvalg som skulle se på løsninger for de lag som fikk ekstra reisebelastning. Gjennom lederkurs etter dette har Mats også markert seg, og ble av Hordaland Fotballkrets nominert til «Årets unge leder» i 2014. Mats er også innstilt av valgkomiteen i Hordaland Fotballkrets til styret i Hordaland Fotballkrets. 12 februar blir han valgt, og vi har 2 stk i kretsens styrende organer. (Hege sitter i sportskomiteen)
Mats er styrets yngstemann, og tar alltid oppvasken og steking av bacon om morgenen.  Takk for god innsats, vi gratulerer!

Nicolai Myking
Nicolai ble medlem av Tertnes IL da som 4 åring startet på barnepartiet i Tertnes Turn.
Nicolai både lever og ånder for Tertnes Turn, og allerede som 14 åring tok han på seg et ansvar som trener for de minste partiene.
Gjennom sin innsats og interesse for turn har han vært en markant bidragsyter til å fremme Tertnes Turn fremgang og anseelse. Dette går både på det idrettslige og det sosiale plan. På alle arrangementer hvor våre turnere stiller bemerkes Tertnes gjengen sin humørspredende og sportslige oppførsel. Mye av æren for dette må tillegges Nicolai. Nicolai er svært godt likt og han skaper en trygghet hos utøverne som er gull verdt. Nicolai er typisk ja menneske og stiller alltid opp uansett.
Ved siden av å være trener for partiene turn (med partiene mener vi alle partiene da Nicolai har vært innom alle), har Nicolai også vært trener for Idrettskolen i tillegg i perioder. Nicolai har og vært hovedtrener i et samarbeid mellom Salhus turn og Tertnes turn i forhold til de eldste og beste gymnastene i Bergen. I tillegg har Hordaland gymnastikk og turnkrets brukt Nicolai i forbindelse med Gymfest i vest ved flere anledninger dette pga av hans kompetanse og hans måte og lære barn.
Til tross for sine unge år (født i 1990) er Nicolai en del av ryggraden i Tertnes Turn, og alle vi i turnlaget håper at han vil være med å bidra i mange år fremover. Vi gratulerer!

Lilly Ekroll
Vår dommerkontakt Lilly Ekroll har gjort en formidabel innsats for dommersatsing og dommerutviklingen i Tertnes Håndball de siste 4 årene. Hun kurser fast alle 15 åringene og kjører dem gjennom praksis med støtte og veiledning. På denne måten blir spillerne mer bevist på regler og dommeravgjørelser, samt de får muligheten til å fortsette i dommergjerning hvis de ønsker det. Alle dommerne følges godt opp, og klubben har nå rekordstor dommerstall. Fra å få bøter hvert år, har klubben i år istedenfor mottatt bonus fra NHF. Lilly har deltatt som dommer selv siden 2001.
En utrolig engasjert og kunnskapsrik dommerkontakt med en veldig god kontakt med ungdommene. Vi gratulerer!

Rolf Urdal
Rolf er styremedlem i Tertnes Fotball Damer, materialforvalter, hjelpetrener og lagleder for Damelaget vårt. En mann som sjelden sier nei. Har bidratt for Tertnes gjennom mange år. Vi gratulerer!

Kjell Åge Kvamme
Kjell Åge er styremedlem i Tertnes Fotball Damer, cupansvarlig for idrettslaget i begge de årlige dugnadscupene, 3v3 cup og SR Bank cup. Kjell Åge er genuint opptatt at kompetanseheving på trenersiden, og trener selv lag i aldersbestemt fotball både på gutte- og jentesiden i Tertnes. Vi gratulerer!

Bjørn Tesdal
Bjørn har vært engasjert som både trener og lagleder i jentefotballen i Tertnes i 8-9 år. I hovedsak rundt våre jenter født i 2000. Bjørn er det som kalles en ekte sosialarbeider i Tertnes og er opptatt av trivsel og tilhørighet blant jentene i klubben på tvers av årsklasser, og jobber hardt for fotballens verdisett der en av parolene er «flest mulig – lengst mulig» Vi gratulerer!

Jon Sørensen
Jon har sammen med Ove vært fotballtrener i Tertnes rundt våre Jenter født i 2001 i 7 år. Jon har hele veien vist et stort engasjement rundt jentene, noe som har bidratt til at nye jenter begynner på laget. Dette er et klart tegn på at jentene trives i laget og føler tilhørighet til laget og klubben. Vi gratulerer!

Ove Årseth
Ove har sammen med Jon vært fotballtrener i Tertnes rundt våre Jenter født i 2000 i 7 år. Ove har hele veien vist et stort engasjement rundt jentene, noe som har bidratt til at nye jenter begynner på laget. Dette er et klart tegn på at jentene trives i laget og føler tilhørighet til laget og klubben. Vi gratulerer!

Eirik Sloan
Eirik er trener for Jenter født i 2002. Eirik bidrar sterkt på jentesiden i TFD, og stiller 100% opp for jentene, andre lag i klubben eller er alltid til tjeneste for klubben. En god Tertnes-gutt. Vi gratulerer!

Morten Sørestrand
Morten er treneren alle i Tertnes vet hvem er. Det er han med det lange skjegget. Snill, god og oppofrende for 2003 jentene sine enten det er på fotball- eller håndballbanen. Vi gratulerer!

HEDERSTEGN I SØLV TILDELES:
Kjell Sævdal
Kjell har vært med i håndballen lenger enn noen av de gjenværende i klubben kan huske. Han har vært og er en enorm ressurs for klubben. Hans kunnskap og kontaktnett blir flittig brukt av flere lag, og han har kjempet for et bedre tilbud til de eldste spillerne i årevis. Selv om han de siste årene har sagt at han gir seg nå, så blir han alltid trukket inn igjen og har vært på treninger og på kamper kontinuerlig. Da våre damer på 4.divisjons laget ga seg i fjor klarte Kjell å stable sammen spillere til et nytt lag, og har stilt som trener og lagleder her. Med sin rolige sindighet holder han den røde tråden i klubben vår. Vi gratulerer!

HEDERSTEGN I SØLV TILDELES:
Rolf Ellingsen
Siden Rolf fikk hederstegn i hederstegnet i bronse i 2008 har Rolf fortsatt hatt de samme viktige rollene i Tertnes Håndball Elite:
• Regnskapsfører for klubben
• Ansvarlig for kiosk og alt innkjøp til hjemmekampene
• Viktig bidragsyter i rigging til hjemmekamparrangementene, og er ellers i annen aktivitet i klubben, som for eksempel vert for tilreisende lag/dommere og delegater ifm. e-cup. I tillegg har han mange ganger stilt opp som sjåfør til bortekamper.
Rolf er limet i Tertnes Håndball Elite. Rolf står på alle steder, han er alltid positiv og han sier ALDRI nei. Alt Rolf gjør, gjør han på dugnad. Vi gratulerer!

HEDERSTEGN I SØLV TILDELES:
Andreas Jørgensen
Etter at Andreas fikk bronse i 2010, har han sittet i styret i Tertnes Fotball Herrer sammenhengende. Både som kasserer, nestleder, webmaster og styremedlem. For ikke å si vaktmester. Andreas er vårt leksikon. Andreas har i hele perioden spilt fotball selv, hatt treneransvar, både for smågutt, junior og B-lag. Andreas har vært en viktig støttespiller i etableringen av og videreføringen av Tertnes sin eliteturnering for 13 åringer, ITEC – Importgruppen Tertnes Elite Cup. I dag er kanskje denne turneringen landets beste for denne aldersgruppen. Andreas har vært klubbens Norway Cup ansvarlige i flere år og har hatt med mange ungdommer dit. Samtidig med dette har Andreas fullført UEFA B-lisens og Hordaland Fotballkrets sitt Trenerutviklerkurs. Han underviser på kretsens trenerkurs. Andreas hadde det sportslige ansvaret for Vinterakademiet i 2013, og har vært en av initiativtakerne. Vinterakademiet har høy sportslig kvalitet. Andreas trer ut av styret ved årsmøtet, men fortsetter som TFH’s trenerutvikler. Dette er en del av kvalitetsklubbkonseptet, hvor blant annet fokus på de yngste barna og deres rammefaktorer blir forbedret. Du er et eksempel til etterfølgelse Andreas, og du tildeles herved en høyst fortjent sølvmedalje. Vi gratulerer!

HEDERSTEGN I SØLV TILDELES:
Thomas Næss
Thomas har lang fartstid i Tertnes idrettslag. Han har sittet i alliansestyret, og ulike komiteer. Han fikk klubbens hederstegn i bronse i 2009. I de siste årene har han vært trener i Tertnes turn og gjort en strålende jobb med å øke gymnastene sine basisferdigheter. Han leder Hederstegnkomiteen og vet ingenting om denne tildelingen! Jeg sender han teksten nå etterpå. Thomas er med i klubbhuskomiteen, og deltar på alle Tertnes turn sine engasjementer som speaker. Thomas har et stort engasjement for klubben, og sier aldri nei til å stille opp. Vi vil med dette hedre hans engasjement og den innsatsen han gjør for klubben med hederstegn i sølv. Vi gratulerer!

HEDERSTEGN I GULL TILDELES:
Inge Torstad
Inge har meeget lang fartstid i Tertnes IL. Han var med å starte Idrettskolen og var svært aktiv der i både styret og i aktivitetene. Deretter gikk han over til håndballen, og har hos oss trent lag siden slutten av 90-tallet. Hans første lag var J93. Har også vært en pådriver til oppstart av flere guttelag. Inge har tidligere sittet som styreleder i Tertnes Håndball i mange år, og i klubben regnes han som en stor ressurs. Selv om han har ytret i mange år at nå vil han trekke seg tilbake, blir han alltid rekruttert inn igjen som den ressurspersonen han er. I dag er han trener for J16 og en viktig person opp mot samarbeidet med Åsane Håndball.
I tillegg til en enorm kunnskap er det engasjementet og håndballgleden som imponerer oss alle mest. Vi gratulerer!

HEDERSTEGN I GULL TILDELES:
Einar Gustav Tvedt.
Einar er en ildsjel i ordets rette forstand. Han har vært engasjert på alle på fronter i Tertnes Fotball. Både for herrene og for damene i flere tiår. Einar har et hjerte av gull og vil alle våre barn og ungdommer bare det beste. Einar er en lojal herremann som har utøvet innsats for Tertnes IL, langt utover det noen kan forvente eller forestille seg. Det er alltid noen som skal følges opp, enten de er dommer eller spiller. Einar har deltatt administrativt både i dame- og herrestyret, og innehatt flere roller. Han har vært trener og lagleder. Er det en fotballcup er Einar der. Trenger Stjernelaget dommer, ja da er Einar der. Finnes det en dommerrekrutt som trenger oppfølging en regntung tirsdag, ja da er Einar der. Einar leder klubbdommer rekruttene våre, og sitter også i Alliansestyret.
Vi kunne brukt resten av kvelden og ramset opp det ekte og store engasjementet Einar uforbeholdent har vist. Det er en sann glede for hele Tertnes å dele ut hederstegn i gull til deg, Einar. Tusen takk for innsatsen så langt og lykke til videre med det gode arbeidet du gjør for nærmiljøet på Tertnes. Vi gratulerer!

Capture

TALE TIL ÅRSFSTEN ved styreleder i Tertnes Idrettslag Allianse
Kjære alle Tertnes Venner!
Gratulerer med dagen!
Det er en lang og god tradisjon å feire Tertnes Idrettslag sin bursdag, og i år er det 62 år siden Tertnes Idrettslag ble stiftet.
Det er også lag tradisjon at styreleder tar pulsen på bursdagsbarnets «helsesituasjon».
Statusen er meget god, idrettsgleden og dugnadsånden lever i beste velgående. Vi har mange ildsjeler blant oss i dag.
Fellesnevneren er at dere bryr dere om oppvekstvilkår ikke bare for deres egne barn, men også for alle andres barn. Den samfunnsnytten i det frivillige arbeidet dere alle bidrar til er noe av det som kjennetegner Norge som verdens beste land å bo i. Og det gjør meg stolt av å være en del av Tertnes Idrettslag.

Alliansen:
I april 2014 ble det valgt inn et nytt styre i Alliansen, som med noen hederlige unntak hovedsakelig består av styremedlemmer eller styreledere fra gruppene. Det positive med dette, er at styremedlemmene allerede kjenner idrettslaget godt, og det forenkler både informasjonen og gjennomføring av ulike aktiviteter. Det negative med denne løsningen, er at representantene allerede har en rekke arbeidsoppgaver i sin andre rolle som gjør at kapasiteten til øvrige aktiviteter er lavere.
Dette har medført at vi har innført en ny måte å jobbe på alliansen, som begrenser antallet møter og nye aktiviteter, men der vi likevel er i stand til å gjennomføre hovedaktivitetene. Noe særlitg innovativt er det ikke – men det går rundt for å si det på den måten.
Det er særlig tre personer som virkelig bidrar til å holde hjulene i gang i Alliansen og paradoksalt nok er ingen av dem formelt medlem i styret
– Solveig Guterud – som selv om hun trådte ut av styret for noen år siden, fortsatt holder orden på økonomien.
– Arild Urdal – som leder av klubbhuskomiteen har han hovedansvaret for driften av huset her, som omfatter både permanente leieavtaler, helgeutleie, vedlikehold og masse mer.
– Marit Brox – som har en finger med i alt som skjer i Alliansen. Rekrutteringsbrosjyre, Tertnesdag, Klubbhuskafe, Skibuss, årsfest, 17. mai.
Økonomien i Idrettslaget er bra. Vi bruker ikke mer penger enn vi har, og vi viser måtehold på utgiftssiden. Tertnes Idrettslag er av Bergen Kommune innvilget status som «Basisklubb», hvilket gir oss en forutsigbar økonomisk situasjon, men også en del forpliktelser. Gjennom mottak av basismidler forplikter vi oss til å iverksette tiltak
– Forebygge frafall i idretten
– Fremme fysisk aktivitet i Nærmiljøet
Dette er områder både alliansen og de ulike gruppene har fokus på i hverdagen.

Fotball Herrer:
Tertnes Fotball Herrer har vært gjennom et turbulent år. Dette gjelder spesielt for A-laget som i 2014 ble satt opp i divisjonspuljen sammen med lag fra Møre & Romsdal. Det som følger med en slik innplassering er først og fremst laaaaange reiser til og fra bortekamper, noe som gjorde at nesten hele stammen i laget trakk seg ved inngangen til sesongen. Belastningen ble rett og slett for stor, særlig for de litt etablerte spillerne med familieforpliktelser. Det ble seriøst vurdert å trekke laget fra serien, men etter lange og grundige vurderinger i Fotballstyret og A-lags gruppen valgte man å satse. Med et ungt lag og en engasjert og god trener og støtteapparat har laget gitt «bonn gass», reist en strekning som tilsvarer Bergen – Aserbajan tur retur, og innsatsen ble belønnet med en 4. plass i serien. Det står det virkelig respekt av, og vi gleder oss til å følge det unge laget i 2015 hvor laget heldigvis er satt opp i Bergenspuljen.
I aldersbestemt jobbes det utrolig godt, og klubben kombinerer tilbud til alle (breddesatsning) med å være en utviklingsarena for talenter. Hvert år startes det opp nye lag for skolestarterne, og i 2014 ble det startet opp 4 nye lag med til sammen 50 unge håpefulle spillere. Innenfor aldersbestemte klasser har Fotball Herrer nå 35 påmeldte lag til serien. TFH har både kretslagsspillere og landslagsspillere i sine rekker. Til sammen har TFH nå 575 medlemmer og er Tertnes IL desidert største gruppe.
Ingen ting av dette hadde vært mulig uten at engasjerte Tertnes-beboere hadde påtatt seg rollene som trenere, lagledere, sjåfører og støttespillere. Hver uke legger ca 90 ildsjeler ned timesvis med innsats for å opprettholde det gode tilbudet til våre barn.
Av arrangementer vil TFH trekke frem Vinterakademiet, som i år også er fulltegnet med 100 deltagere fra klubber fra hele Bergen. Akademiet er et ekstratilbud for 9-12 åringer, og gjennomfører 20 samlinger i Vestlandshallen gjennom vinteren. I tillegg har Fotball herrer arrangert både ITEC-cup, 3v3 cup, Liverpool Fotballskole med 224 barn, og SR-Bank cup med 330 lag påmeldt. En enorm dugnadsinnsats er nedlagt både fra trenere, lagledere, kafe-ansvarlige og styre. Slike arrangementer er med på å holde økonomien i orden og engasjementet oppe.
Neste planlagte arrangement for TFH er ITEC cup som arrangeres i palmehelgen 2015. Invitert er Norges beste lag for 14-åringer, som i år får bryne seg på utenlandsk motstand i form av Hammarby og Fulham. Cup`en har i alle år truffet godt på det sportslige nivået – noe som bekreftes av at Strømsgodset besøkte cup`en i 2011 med selveste Martin Ødegård på laget.
Organisatorisk er jobben med «kvalitetsklubb» et stort løft for klubben, og klubben er snart i mål. Hovedutfordringen nå er å få budskapet ut, og få alle til å dra i samme retning.

Fotball Damer:
Tertnes Fotball Damer sin visjon er ” -vi bygger nærmiljø”. Det gjør vi gjennom å være en bredde- og satsingsklubb, og henvender oss til barn og ungdom i vårt nærområde. Vi er sertifisert som Fair Play klubb. Dette er vi stolte av. Vi er som klubb godt organisert og styrer etter en gjennomarbeidet Sportsplan. Vår sportslige hovedmålsetning er å ha lag på alle aldersnivå i barne- og ungdomsfotballen, samt rekruttere egne spillere til eget A-lag, og samtidig utvikle jenter for spill på et høyere nivå. Vi hospiterer aktivt internt i klubben, mellom lagene, slik at vi finner rett sportslig tilbud også til våre mest ivrige jenter.
Sesongen 2014 har ellers vært preget av god nyrekruttering til våre lag i barnefotballen. Det møtte for eksempel opp 25 førsteklassinger ved oppstart i august. I den andre enden ser vi samtidig, at vi er blitt flinkere å jobbe etter parolen, «flest mulig – lengst mulig».
A-laget skal spille i 5 divisjon i 2015, men har ambisjoner om opprykk, og innen få år bli et stabilt 3. divisjonslag. Dette vil da sikre et godt sportslig tilbud til våre eldste, samtidig som vi blir attraktiv som klubb for jenter på vei opp og frem.
I Ungdomsfotballen har vi nærmere 80 jenter, kanskje tidenes høyeste antall? Jentene har gode trenerkrefter rundt seg, og det jobbes godt med spillerutvikling. I 2014 har Fotball Damer hatt 3 kretslagsspillere, hvorav 2 keepere!!!
I barnefotballen er det stor aktivitet med stabile og gode trenerkrefter rundt lagene. Det er meget god nyrekruttering. Lagene er flinke til å skape god aktivitet, og det deltas på både lokale og regionale cuper.
”Stjernelaget”, vårt er 10-12 utviklingshemmede gutter og jenter i alderen 12 – 30 år. De er klubbens største stjerner og toppet et aktiv år med å delta på Landsturneringen i Stjørdal. Stjernelaget ser etter nye trenere!
Tertnes Fotball Damer skal fortsette fremover å jobbe videre med fellesskap for jentene, se på flere felles aktiviteter i området på og rundt banen. For trenere og lagledere fokuseres det videre på kompetanseheving gjennom trenerkurs, lederkurs og delta på samlinger. Fremtiden er lys, og alt ligger til rette for at 2015 blir nok et godt Tertnes Fotball Damer år.

Håndball Elite
På tross av nok et år med begrensede ressurser har elitelaget til Tertnes overgått alle forventninger:
Sesongen 2013/14 endte med bronse i serien, sølv i cupen (NM) både for senior og junior, samt bronse i sluttspillet.
Etter endt sesong ble Tore Johannessen kåret til årets trener, Stine Lund Andreassen kåret til årets playmaker/midtback og Linn Gossé kåret til årets venstreving.
I tillegg sto laget for sesongens største enkeltprestasjon da de i bortekamp mot suverene Larvik HK i Arena Larvik, slo Larvik med 4 mål i sluttspillkamp, en kamp Tertnes-jentene styrte fra start til slutt.
Ved inngangen til sesongen 2014/15 mistet laget tre av sine største profiler, og på mange måter har Tore Johannessen måttet bygge opp et nytt lag. Men i denne situasjonen har nye spillere tatt steget opp og markert seg på laget. Fremdeles svinger det litt i prestasjonene, men for øyeblikket ligger laget på 5. plass i GRUNDIGligaen, med fortsatte muligheter til å kjempe om bronseplassen.
Ved Bergen kommunes tildeling av idrettspriser for 2014, som tildeles utøvere av alle ulike sportsgrener, ble Tertnes, som eneste klubb/idrettslag, tildelt hele fire priser:
Årets trenerpris til Tore Johannessen
Utviklingsstipend til spillerne Tonje Løseth og Stine Skogrand
Og til sist den aller gjeveste; årets lagpris til Tertnes Håndball Elite.

Håndball Junior
Håndball Junior er en gruppe i stor vekst, og ved idrettsregistreringen pr utgangen av 2014 rapporteres det inn hele 226 aktive medlemmer. At antallet medlemmer er stigende, viser at interessen for håndball igjen er på oppadgående, og Håndball Junior har i løpet av de siste par årene igjen etablert lag for gutter. Totalt er 26 lag påmeldt i serien.
På den annen side er økende interesse en utfordring for gruppen, som har svært begrenset tilgang til treningslokaler. Åstveithallen er i realiteten eneste hall vi har tilgang til som er egnet til håndballtrening, og vi har dessverre begrenset tilgang til hallen. Dette medfører at barna må trene på delte baner, og at antall treninger pr uke må begrenses.
Vi har en drøm om å få bygget ny hall på Tertnes, men både økonomi, tilgang til planleggingsressurser og prioriteringer i Bergen Kommune har foreløpig gjort at dette ser ut til å trekke i langdrag.
Håndball Junior har også inngått et samarbeid med Åsane Håndball for å sikre lag/tilbud til de eldste spillerne.
For å sikre også fremtidig rekruttering, har Håndball Junior de siste årene arrangert gratis ukentlig SFO Håndballskole på Tertnes, Ulsetskogen og Haukedalen skole. Tilbudet er svært populært, med over 80 deltakere.

Alpin:
Alpingruppen er også en gruppe som utmerker seg med høy rekruttering og svært høyt aktivitetsnivå. Tertnes Alpin er den klubben i Hordaland som har klart høyest rekruttering og aktivitet, særlig for de helt yngste alpinistene – de under 10 år. Ikke en gang Voss Alpinklubb, som har bittelitt mer snø til rådighet i sine nærområder – kan måle seg med Tertnes Alpin!
Alpingruppen utmerker seg også med gode resultater både lokalt men også på nasjonalt plan. Det gjennomføres renn både i Eikedalen, Voss, og Myrkdalen i tillegg til at de eldste deltar på renn rundtom i hele Sør-Norge.
Den gode rekrutteringen medfører behov for ytterligere treningsressurser, og klubben har nylig ansatt to nye trenere for å kunne tilby et godt opplegg til barna mellom 5 og 11 år.

Idrettsskole:
Tertnes Idrettsskole er eneste gruppe i Tertnes Idrettslag som ikke driver med konkurranseidrett. Idrettsskolen skal tvert i mot være en arena der det IKKE konkurreres, og der barna tilbys et variert aktivitetstilbud som inneholder alt fra klatring, dykking, rafting, fjellturer, orientering, bading, fekting og aktivitet i gymsal. Idrettsskolen forsøker å variere aktivitetene mest mulig, både for å introdusere barna til idretter og aktiviteter som de ellers ikke ville fått prøve ut, men også for at alle de som ikke finner seg helt til rette i lagidrettene skal få en mulighet til å finne sin «nisje».
Idrettsskolen er et populært alternativ, og det går gjetord om oss lang utenfor vårt egen nærområde. I 2014 har vi for eksempel blitt kontaktet av foreldre i Fjell Kommune som ønsker å melde barna sine på Tertnes Idrettsskole! Idrettsskolen har stabilt høye medlemstall, og helt fulle grupper. Dessverre har vi på flere grupper ventelister, og det er selvfølgelig ikke bra at vi ikke kan ta inn flere medlemmer. Tilgang til treningslokaler er også for Idrettsskolen den store begrensningen.
Årets desiderte høydepunkt var bokstaveligtalt turen til Galhøpiggen sammen med 25 ungdommer. En spektakulær tur i nydelig vær, med glade og spreke ungdommer!

Tertnes turn
Turn har i 2014 deltatt på mange arrangementer. Juniorene har tatt hjem mange flotte priser, og ønsker selvfølgelig å gjøre det enda bedre! Neste mål for 2015 er NM. Med kun interne trenere har turn jentene klart å komme opp på et imponerende nivå.
Aspirantene våre har dette året fått lov å reise på sitt første turnstevne. 12 forventningsfulle barn reiste til Etne for å lære nye ferdigheter i trampett og dans. Sammen med 450 gymnaster hadde barna en strålende helg der det var mye trening, men også mye sosialt. For de fleste var dette første turnstevne, og ekstra stas med overnatting på madrasser i klasserom
Selv om det er de eldste som har konkurrert og innkassert gjeve priser, har de yngste hver uke stilt opp i gymsalen for å lære nye ferdigheter i turn. Men ekte glede over, har likevel vært det viktigste. Mange ser med stjerner i øyne på trenere som viser flikk flakker og saltoer i imponerende svev.
Året ble avsluttet med juleoppvisning i Åsanehallen, der alle gymnaster, store og små hadde felles dans til stor jubel fra foreldre og besteforeldre.

Det står som sagt bra til med Tertnes Idrettslag!
SKÅL for alle ildsjelene her idag! Skål for dere alle!
Takk for oppmerksomheten!

  • 25. januar 2015
  • pmhjulstad