Tertnes Fotball Herrer mot NFF KVALITETSKLUBB

I klubbens arbeid mot denne målsetningen ønsker vi deltagelse fra medlemmene våre, og alle som bryr seg om klubben. Vi har lagt ut første utkast til Klubbhåndbok.
Mye arbeid er gjort, og vi samler det aller meste i vår nye Klubbhåndbok. Den er tilgjengelig for alle ved å trykke på linken. Den ligger også øverst på siden Nyttig Informasjon. Vi ønsker dialog rundt innholdet, og spesielt oppdatert sportsplan og skoleringsplan. Bruk de sportslige lederne! Eller andre i styret!

Kommende helg er det konferanse om Kvalitetsklubb på Kokstad, og 3 styremedlemmer stiller her.
Styret skal også ha en samling sent i november for å komme videre i prosessen.

Litt om NFF Kvalitetsklubb:
NFFs handlingsplan for 2012-2015, fokuserer på god kvalitet på all aktivitet. Kvalitetsklubbprosjektet er et system som vil være retningsgivende for det meste av utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene våre. Vi introduserer kriterier på tre nivåer som anerkjenner god kvalitet i klubben. Dette bygger videre på «klubben som sjef»-filosofien, men representerer en enda større helhet og en klar struktur.

NFF KvalitetsklubbFotball for alle!

Å tilby fotballaktivitet for flere hundre tusen barn og unge medfører et stort samfunnsansvar. Dette ønsker vi å ta på alvor og utvikle. Vi gir like muligheter for jenter og gutter og fotballen er også en unik integreringsarena hvor alle er like mye verdt.

Klubbens identitet (DNA), er avgjørende for at den skal være en rollemodell i lokalsamfunnet. God aktivitet i trygge rammer, tilpasset alle behov, er en krevende jobb. Viktige roller må være på plass og kompetanse i hver rolle er avgjørende for at identiteten til klubben blir troverdig og helhetlig.

Veien er målet
I kvalitetsklubb er det prosessen i seg selv som er viktig. Utviklingen bør skje nær aktiviteten, med et sterkt eierforhold til arbeidet som gjøres. Slik bygges kontinuitet og kultur.

Kriteriesettene skal være oppnåelige for alle klubber, og det er lagt opp til progresjon. Alle kriteriene får et naturlig tillegg på neste nivå som klubbene må levere for å bli løftet videre i programmet.

Dette vil øke kontinuitet hos klubblederne, legge til rette for frivilligheten og sikre trygge omgivelser i barn og unges aktivitet. Hovedkriteriene har sitt utspring i Handlingsplanen og er konsentrert rundt krav til kompetanse, organisasjon, aktivitet og verdier. Det utvikles i tillegg holdningsskapende kampanjer for både foreldre, trenere og spillere.

For mer informasjon, se NFF Kvalitetsklubb.

mvh styret TFH

  • 31. oktober 2014
  • pmhjulstad