Årsmøte 2014 – Tertnes Idrettslag Alliansen

Årsmøte i Tertnes Idrettslag Alliansen avholdes tirsdag 29.4.2014 kl. 19-20 i Tertnes Idrettslags Klubbhus, møterom 1.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til leder Arild Knudsen innen søndag 27. april 2014 på e-mail: arild.knutsen@jfknudtzen.no

Saksliste:

01/14  Valg av ordstyrer

02/14  Godkjenning av innkalling og sakliste

03/14  Valg av protokollfører

04/14  Valg av protokollunderskrivere

05/14  Årsmelding 2013

06/14 Regnskap 2013, budsjett 2014

07/14  Kontingent for sesongen 2014/2015

08/14  Innkomne forslag

09/14  Valg

Valgkomiteens forslag til nytt styre vil bli fremlagt på Årsmøtet.

 

Tertnes 16. april 2014

For styret

Tone H Hjulstad

  • 16. april 2014
  • tone