Alliansestyret, noe for deg?

Tertnes Idrettslag er et allianseidrettslag stiftet i 1952. Vårt mål er å tilby allsidig aktivitet til barn og unge på Tertnes og områder i nærheten.
Idrettslaget har i dag ca. 1550 medlemmer, i tillegg til alle foreldre, lagledere og trenere som gjør en uvurderlig innsats for våre medlemmer. Aktivitetene fordeles på 7 forskjellige grupper:

• Håndball Damer Elite
• Hånball Junior
• Fotball Herrer
• Fotball Damer
• Alpin
• Turn
• Idrettskole

Vi har tilbud til alle aldersgrupper fra foreldre og barn-trening fra ca 3 år og opp til de godt voksne mosjonister.

Alliansestyret:
Alliansestyret har et overordnet ansvar for hele Tertnes Idrettslag og skal være et serviceorgan og bindeledd mellom gruppene. Alliansestyret skal gi oppfølging, rettledning og hjelp til gruppene, slik at de kan/bør/må følge de regler som er gitt fra Norges Idrettsforbund. Alliansestyret har ansvaret for forvaltningen av felles interesser som klubbhus, baner og anlegg, samt ansvaret for gjennomføring av 17. mai arrangementet på Tertnes skole annethvert år og årsfesten hvert år i januar.

I Alliansestyret er lederne i de respektive grupper medlemmer, i tillegg til et Arbeidsutvalg.

Vi trenger flere kandidater til Arbeidsutvalget og håper at nettopp DU kan være med å bidra. Ta kontakt med oss i valgkomiteen!
Gunn Merete Sævdal: gunnmerete.savdal@getmail.no (håndball)
Pål Morten Hjulstad, pmhjulstad@gmail.com (fotball herrer)
Bjørn Tore Rognstad, tdf@tertnes.no (fotball damer)
Bjørn Erik Jørgensen, bejo@broadpark.no (idrettskolen)
Cecilie Sæverud, cecilie.saeverud@bergen.kommune.no (turn)
Lars Riis Ellingsen, lars@tertnes.no (elite)
Svein Frotjold, Svein@comigjen.no (alpin)

cropped-stveit-Idrettspark.jpg

  • 17. februar 2014
  • pmhjulstad