Hederstegn på årsfesten

Lørdag 25. januar ble årsfesten for Tertnes Idrettslag arrangert, og i den anledning ble det utdelt hederstegn i gull, sølv og bronse.

Her er mottakerne av årets hederstegn, samt kriteriene for de ulike valørene:

§1. Bronsetegnet kan tildeles medlemmer som samlet gjennom minst tre år ved sin innsats og interesse har bidratt til lagets fremgang og anseelse på idrettslig, organisatorisk og samfunnsmessig plan. Det kan utdeles inntil 10 bronsetegn gjennomsnittlig pr år i en fem års periode. Tegnet kan ikke utdeles før etter fylte 17 år.
Reidun Mårstig Røv (Håndball)
Stine Lund Andreassen (Håndball Elite)
Jan Olav Jørgensen (Fotball Herrer, Håndball Elite)
Knut Herman Gjøvaag (Alpin)
Jakob Breivik Grimstveit (Idrettsskolen, Fotball Herrer)
Bjørn Erik Jørgensen (Idrettsskolen)
Hege Hvidsten (Fotball Herrer)
Janne Marit Stang Stakset (Fotball Herrer)
Roger Antonesen (Stjernelaget/Fotball Damer)
Jan Eivind Brudvik (Fotball Herrer)
Eivind Iden (Fotball Damer)

§2. Sølvtegnet kan tildeles medlemmer som etter å ha fått tildelt bronsetegnet fortsatt i minst 5 år, har gjort en betydelig innsats for laget og idretten. Blant aktuelle kriterier nevnes omfattende arbeid i ledende posisjon f.eks som gruppeformann, medlem i arbeidsutvalg, formann i viktige og arbeidskrevende utvalg eller komiteer innen laget eller idrettens organisasjoner. Tildeling av sølvtegn gjøres av hederstegnkomiteen etter innstilling fra gruppene eller arbeidsutvalget. Det kan utdeles 3 sølvtegn gjennomsnittlig pr. år i en fem års periode.
Benedicte Christine Krohn Næss (Turn)
Bente Sterk-Hansen Torstad (Håndball og Håndball Elite)
Viktor Strand (Fotball Herrer)

§3. Gulltegnet kan tildeles medlemmer som etter tildeling av sølvtegnet fortsatt, samlet i minst 5 år har deltatt aktivt i lags- og idrettsarbeidet. Ved tildeling av gulltegnet skal det legges særlig vekt på kvaliteten av kandidatens innsats og de resultater den har ført til for laget eller idrettens organisasjoner. Blant aktuelle kriterier nevnes markert innsats som leder i lag eller gruppe. Tildeling av gulltegn gjøres av hederstegnkomiteen etter innstilling fra gruppene eller arbeidsutvalget. Det kan utdeles 1 gulltegn i gjennomsnittlig pr. år i en fem års periode.
Freddy Larsen
Solveig Guterud

  • 28. januar 2014
  • mbrox