Konsekvenser ved opptrappet streik

Ifm streiken som nå trappes opp vil Bergen kommune fra tirsdag 29, mai ikke drifte fotballbanene på Åstveit som vanlig. Dette innebærer blant annet at det ikke blir bosstømming og vask av garderober. Imidlertid kan anlegget benyttes som normalt, og fotballkretsen ønsker at aktiviteten opprettholdes så langt som praktisk mulig.

Det henstilles til at spillerne informeres om å ta med seg bosset sitt hjem fra banen inntil streiken opphører. De som bruker garderobene må selvsagt rydde opp etter seg!

Når det gjelder Åstveithallen holdes denne stengt så lenge streiken pågår (fra og med tirsdag 29. mai). Utøvere bes kontakte sine trenere/lagledere for informasjon om alternativ trening.

  • 29. mai 2012
  • mbrox