Årsmøteinnkalling, Tertnes Allianse

ÅRSMØTE TERTNES IL ALLIANSE

tirsdag 24. april 2012 kl 19.00
i Klubbhuset

Saksliste:

  1. Åpning – valg av dirigent, referent og 2 underskrivere
  2. Merknader til innkalling og saksliste
  3. Årsmelding
  4. Regnskap
  5. Kontingent
  6. Innkomne forslag
  7. Valg
  • 29. mars 2012
  • jakobbg